dilluns, 9 de juliol de 2012

Reconstrucció realista d'un cervell neandertal i comparat amb el de l'home modern

Primer, la imatge, i després la interpretació:La reconstrucció de l'esquerra és neandertal, i correspon a La Ferràssia 1, un home de 60.000 anys que va viure al sud de França. La de la dreta correspon a un prototip d'home modern estàndard.

El primer que crida l'atenció, és la semblança superficial d'aquests dos cervells, tant en mida com en forma. Si bé el neandertal és uns 200 cc més gran de promig, podem dir que tant neander com HAM són homínids amb el cervell molt desenvolupat en comparació amb els seus parents més propers.

La semblança superficial de forma també crida l'atenció, perquè contrasta enormement amb aquelles frases que hem llegit tantes vegades els interessats en anatomia neandertal: els lòbuls frontals, associats amb les funcions mentals més elevades, com ara el pensament abstracte, són el doble de grans en els humans moderns que en els neandertals. Sembla que, d'acord amb aquesta reconstrucció, aquesta visió -que era basada en l'anatomia externa del crani i no pas en la reconstrucció del cervell en 3D- és errònia: les peculiaritats del crani neandertal respecte el nostre, com ara el front més curt i el cap en forma de cogombre, no són un bon indicador per predir la forma del cervell.


Malgrat aquestes semblances, no hem d'oblidar que sembla que el desenvolupament cerebral dels humans moderns es diferencia dels neandertals -i se suposa que de la resta d'homínids- en un estadi molt primerenc de la vida, tot just a partir del primer any d'edat: els infants moderns passen tots per una fase anomenada globuralització, que es troba absent en els neandertals. Ens preguntem si això podria tenir repercusions importants; és possible, però no podem assegurar-ho, perquè malauradament no podem aplicar un test d'intel·ligència a un fòssil.

L'alta capacitat cranial neandertal s'ha relacionat sovint amb una intel·ligència superior; podem dir que no hi ha dades a favor ni en contra d'aquesta intel·ligència superior per tenir el cervell més gran; del que no hi ha dubte, és que un cervell gran és molt car de mantenir, i per tant, deu servir d'alguna cosa; l'arqueologia ha demostrat que els neandertals duien a terme activitats altament complexes i molt semblants a les dels HAM.


Imatges extretes de:  James Paul Zaworski's Human Origins Blog

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada